PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GVAT-00005 Van hoa GT lop 5Bo GD va DTATGT cho nụ cười trẻ thơ - SGV Trong kho
GVAT-00004 Van hoa GT lop 4Bo GD va DTATGT cho nụ cười trẻ thơ - SGV Trong kho
GVAT-00003 Van hoa GT lop 3Bo GD va DTATGT cho nụ cười trẻ thơ - SGV Trong kho
GVAT-00002 Van hoa GT lop 2Bo GD va DTATGT cho nụ cười trẻ thơ - SGV Trong kho
GVAT-00001 Van hoa GT lop 1Bo GD va DTATGT cho nụ cười trẻ thơ - SGV Trong kho
GKNN-00002 Tieng anh lop 1 work BookLe Tien DungTiếng Anh Trong kho
GKNN-00001 Tieng anh lop 1 pupils BookLe Tien DungTiếng Anh Trong kho
STKC-01511 TL n. cứu các văn kiện hội nghị lần thứ tư BCHTW đảng khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01510 TL n. cứu các văn kiện hội nghị lần thứ tư BCHTW đảng khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01509 TL n. cứu các văn kiện hội nghị lần thứ tư BCHTW đảng khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01508 TL n. cứu các văn kiện hội nghị lần thứ tư BCHTW đảng khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01507 Văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01506 Văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01505 Văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW khóa XIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01504 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIIBan tuyên giáo trung ươngSách tham khảo Trong kho
12345678910...