PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Thúy
2Tiếng Việt1BVũ Thị Vượng
3Tiếng Việt1CLương Thị Hương
4Tiếng Việt2AĐặng Thị Nghinh
5Tiếng Việt2BVũ Thị Thanh
6Tiếng Việt2CPhạm Thị Tuyết
7Tiếng Việt3AĐàm Thúy Vân
8Tiếng Việt3BVũ Thị Vui
9Tiếng Việt3CNguyễn Thị Tâm
10Tiếng Việt4APhạm Thị Lời
11Tiếng Việt4BVũ Xuân Tuấn
12Tiếng Việt4CVũ Mai Hương
13Tiếng Việt5ANguyễn Thị Phương
14Tiếng Việt5BNguyễn Thị Bẩy
15Tiếng Việt5CĐặng Thị Thanh Tấm