PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
1108 Thông báo và đề nghị Hiệu trưởng các trường hoàn thiện một số hồ sơ 24/10/2018 [HyperLink19]
1107 Lịch tập huấn rà soát, kiểm tra và cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tài sản nhà nước 24/10/2018 [HyperLink19]
1106 Chỉ thị cỉa Bộ GD&ĐT về đảm bảo ATVSTP 24/10/2018 [HyperLink19]
1105 Đề nghị các trường báo cáo nhanh số liệu để tổng hợp gửi Sở Tài chính 24/10/2018 [HyperLink19]
1104 Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương V/v tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học 2018 - 2019 Về việc triển khai Quy định 06-QĐi/HU ngày 07 tháng 9 năm 2018 về việc phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 24/10/2018 [HyperLink19]
1103 Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương V/v tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
1102 Dự kiến về số lớp, số học sinh trong 3 năm học: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Để chuẩn bị cho việc giao biên chế năm 2019. 16/10/2018 [HyperLink19]
1101 Phòng Tài chính - KH tổ chức hội nghị 16/10/2018 [HyperLink19]
1100 Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu từ website nhà trường TMT-QLNT lên cơ sở dữ liệu (CSDL) của Bộ giáo dục và Đào tạo 16/10/2018 [HyperLink19]
1099 KH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018-2019 16/10/2018 [HyperLink19]
1098 Công văn triệu tập tổng hợp đăng kí thi đua 16/10/2018 [HyperLink19]
1097 V/v hướng dẫn viết và áp dụng SK năm học 2018-2019 16/10/2018 [HyperLink19]
1096 Mẫu kế hoạch vận động tài trợ năm học 2018-2019 theo Thông tư 16/2018 Bộ GD&ĐT và Quy trình thực hiện 16/10/2018 [HyperLink19]
1095 Về việc triển khai nhập dữ liệu trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu toàn ngành 16/10/2018 [HyperLink19]
1094 Công văn+Tài liệu tập huấn QPAN 16/10/2018 [HyperLink19]
1093 Lập dự toán kinh phí năm 2019 11/10/2018 [HyperLink19]
1093 Vể việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ biên bản, nếu có sai lệch đề nghị liên hệ trực tếp đ/c Khuôn để được thống nhất 11/10/2018 [HyperLink19]
1092 V/v lựa chọn, cử GV làm Tổng phụ trách Đội 11/10/2018 [HyperLink19]
1091 Về việc rà soát quy mô lớp học 11/10/2018 [HyperLink19]
1090 Lịch duyệt phân công chuyên môn+ kế hoạch 11/10/2018 [HyperLink19]
12345678910...