PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 CV 84 của Phòng GD-ĐT Bình Giang về việc điều chỉnh Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2021- 2022 18/04/2022 [HyperLink19]
2 CV 132 của UBND huyện Bình Giang về việc rà soát chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 18/04/2022 [HyperLink19]
3 CV 279 của Sở GD-ĐT Hải Dương về việc đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 18/04/2022 [HyperLink19]
4 CV 712 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK năm học 2022-2023 16/04/2022 [HyperLink19]
5 CV 312 của Sở GD-ĐT về cuộc thi Tiếng Anh IOE cấp quốc gia. 16/04/2022 [HyperLink19]
6 CV 796 của Bộ y tê về việc HD học trực tiếp. 16/04/2022 [HyperLink19]
7 CV 4223- HD liên ngành kiểm soát Côvid-19 16/04/2022 [HyperLink19]
8 CV 3409 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới. 16/04/2022 [HyperLink19]
9 CV 5766 về việc HD tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình GDPT ứng phó với dịch Côvid-19 16/04/2022 [HyperLink19]
10 CV 3969 về việc HD thực hiện Chương trình GDPT cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Côvid-19. 16/04/2022 [HyperLink19]
11 CV 465 của PGD về tổ chức "Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 5" năm học 2021-2022 16/04/2022 [HyperLink19]
12 CV 2586 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành về sửa đổi bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống Côvid-19. 16/04/2022 [HyperLink19]
13 Quyết định 626 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. 16/04/2022 [HyperLink19]
14 Báo cáo lí thuyết chuyên đề cấp huyện: Dạy học môn Toán lớp 2 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS. 16/04/2022 [HyperLink19]
15 Kế hoạch 1422 của Sở GD-ĐT Hải Dương về việc HD đánh giá HS trên CSDL.HAIDUONG.EDU.VN 16/04/2022 [HyperLink19]
16 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022 16/04/2022 [HyperLink19]
17 CV sô 1155/SGDĐT -VP ngày 23 tháng 9 năm 2021 V/v HD cài đặt ứng dụng "BHXH số" VssID. 08/10/2021 [HyperLink19]
18 Thông tư 17 Ban hành về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên..... Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 13/07/2021 [HyperLink19]
19 Thông tư 19 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý..... 13/07/2021 [HyperLink19]
20 Thông tư 18 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý..... 13/07/2021 [HyperLink19]
    
12345678910...