PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
2 Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
5 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
6 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2019 và trong năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
7 Kế hoạch hoạt động thi đua năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
8 Kế hoạch thực hiện công tác bán trú năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
9 Kế hoạch duy trì xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2019-2020, 27/11/2019 [HyperLink19]
10 Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2019-2020 27/11/2019 [HyperLink19]
11 Biểu công khai theo Thông tư 36 14/11/2019 [HyperLink19]
12 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 14/11/2019 [HyperLink19]
13 Biểu mẫu báo cáo công khai theo Thông tư 09 03/04/2019 [HyperLink19]
14 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế nâng lương trước thời hạn 03/04/2019 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 03/04/2019 [HyperLink19]
16 Kế hoạch hoạt động thi đua năm học 2018-2019 03/04/2019 [HyperLink19]
17 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 03/04/2019 [HyperLink19]
18 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 03/04/2019 [HyperLink19]
19 Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung đánh giá học sinh tiểu học(bản dấu đỏ) 25/10/2016 [HyperLink19]
20 Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung đánh giá học sinh tiểu học 25/10/2016 [HyperLink19]
    
12345678910...