PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề cương ôn tập Toán lớp 5- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
2 Đề cương ôn tập Toán lớp 4- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
3 Đề cương ôn tập Toán lớp 3- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
4 Đề cương ôn tập Toán lớp 2- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
5 Đề cương ôn tập Toán lớp 1- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
6 Ôn tập Tiếng Việt lớp 4+5: xác định từ loại: Danh từ, động từ, tính từ- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
7 Ôn tập Tiếng Việt lớp 5- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
8 35 đề ôn tập Tiếng Việt lớp 4- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
9 71 câu ôn tập Tiếng Việt lớp 3- Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
10 19 đề ôn Tiếng Việt lớp 2 Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
11 16 đề ôn Tiếng Việt lớp 1 Từ ngày 17/2/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
12 Ôn tập Toán Violympic lớp 5. Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
13 Ôn tập Toán Violympic lớp 4. Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
14 Ôn tập Toán Violympic lớp 3. Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
15 Ôn tập Toán Violympic lớp 2. Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
16 Ôn tập Toán Violympic lớp 1. Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
17 Ôn tập Toán cho học sinh lớp 5 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
18 Ôn tập Toán cho học sinh lớp 4 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
19 Ôn tập Toán cho học sinh lớp 3 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
20 Ôn tập Toán cho học sinh lớp 2 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
12345678910...