PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Để cương ôn tập học kì 1 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
2 Bài tập ôn tập từ đồng nghĩa -trái nghĩa Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
3 Bài tập trắc nghiệm BDHSG lớp 5 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
4 Bài tập cuối tuần cả năm lớp 5 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
5 NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH VICTORIA - LỚP 1-2 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra tháng 3- năm 2019-2020 Vũ Xuân Tuấn [HyperLink19]
7 Ôn tập phân số lớp 4 năm học 2019-2020 Vũ Xuân Tuấn [HyperLink19]
8 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 11 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
9 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 10 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
10 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 9 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
11 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 8 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
12 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 7 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
13 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 6 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
14 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 5 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
15 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 4 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
16 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 3 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
17 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 2 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
18 TỰ LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3-TUẦN 1 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
19 Ôn tập Toán-Tiếng Việt lớp 3 từ ngày 13/03/2020 Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
20 Các bài toán về tính nhanh về biểu thức lớp 4-5 (làm bài trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19) Đỗ Văn Phiếu [HyperLink19]
12345678910...