PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 4 môn Lịch sử - Địa lí năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 5 môn Lịch sử - Địa lí năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 5 môn Khoa học năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 4 môn Khoa học năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 môn Tiếng Việt năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 5 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Admin [HyperLink19]
12345678910...