PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
2 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
3 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
4 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
5 Tài liệu ôn tập cuối năm lớp 1 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
6 Tài liệu ôn tập cuối năm lớp 4 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
7 Tài liệu ôn tập cuối năm lớp 3 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
8 Tài liệu ôn tập cuối năm lớp 2 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
9 Một số đề ôn tập cuối năm môn Toán từ lớp 1 đến lớp 5 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
10 Đề - đáp án kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Khoa học lớp 5 năm học 2014 - 2015 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
11 Đề - đáp án kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Lịch sử &Địa lý lớp 5 năm học 2014 - 2015 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
12 Đề - đáp án kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Lịch sử &Địa lý lớp 4 năm học 2014 - 2015 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
13 Đề - đáp án kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Khoa học lớp 4 năm học 2014 - 2015 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
14 Đề - đáp án kiểm tra lại lần 2 hè 2014 môn Toán lớp 4 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
15 Đề - đáp án kiểm tra lại lần 2 hè 2014 môn Tiếng Việt lớp 4 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
16 Đề - đáp án kiểm tra lại lần 2 hè 2014 môn Tiếng Việt lớp 3 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
17 Đề - đáp án kiểm tra lại lần 2 hè 2014 môn Toán lớp 1 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 5 tháng 4 năm học 2013 - 2014 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 tháng 4 năm học 2013 - 2014 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 năm học 2013 - 2014 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
12345678910...