PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG TH VĨNH TUY
- Chi bộ trường TH Vĩnh Tuy là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Tuy.

- Chi bộ trường TH Vĩnh Tuy gồm 19 đảng viên trên tổng số 23 cán bộ giáo viên. Đ/c Nguyễn Thị Thuyết làm Bí thư chi bộ, đ/c Vũ Thị Mai : phó Bí thư, đ/c Vũ Xuân Tuấn: Ủy viên ban chi ủy. 
Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được tỉnh khen và đến năm 2015 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.
Từ năm 2008 đến năm 2012 : Chi bộ nhà trường đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2013: Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2014: Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2015: Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2016: Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2017: Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2018: Chi bộ trong sạch vững mạnh. Được Đảng ủy xã tặng Giấy Khen.
TRƯỜNG TH VĨNH TUY
    Trường TH Vĩnh Tuy có 23 cán bộ giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc.
Năm học 2009 - 2010 : Có 3 học sinh đạt giải Hội thi Rung chuông vàng lớp 5 cấp Tỉnh, 4 học sinh đạt giải Hội thi Rung chuông vàng lớp 5 cấp Huyện, đồng đội xếp thứ Nhì huyện; có 8/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 3 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Nhất huyện.  Cô Vũ Thị Mai đạt giải ba Hội thi GVG cấp Huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thầy Vũ Hùng Tráng (Nguyên Hiệu trưởng nhà trường) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2010 - 2011 : Có 4 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 3 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh (2 giải Nhì, 1 giải Ba), đồng đội xếp thứ Nhất trong huyện;  có 6/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 3 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Nhì huyện; Có 1 học sinh đạt giải Ba Hội thi ATGT cấp Tỉnh. Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 4/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 88/279 trường TH trong toàn Tỉnh. Cô Đặng Thị Thanh Tấm đạt giải ba Hội thi GVG cấp Huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cô Nguyễn Thị Tâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.
- Năm học 2011 - 2012: Có 4 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 2 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh (1 giải Nhì, 1 giải Ba), đồng đội xếp thứ Ba trong huyện;  có 6/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 3 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Ba huyện; Có 3 học sinh đạt giải Hội thi ATGT cấp Tỉnh. Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 2/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 98/279 trường TH trong toàn Tỉnh. Cô Vũ Thị Mai có SKKN xếp loại cấp Tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cô Nguyễn Thị Thuyết, Nguyễn Thị Tâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, được UBND huyện tăng Giấy khen có thành tích Xuất sắc trong năm học 2011 - 2012.
- Năm học 2012 - 2013: Có 5 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 3 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Năm trong huyện;  có 4/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 1/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 71/279 trường TH trong toàn Tỉnh. Cô Vũ Thị Mai có SKKN xếp loại B cấp Huyện, Cô Đặng Thị Thanh Tấm đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp Huyện, đạt giải Khuyến khích Hội thi GVG cấp tỉnh, Cô Lương Thị Hương đạt giải Khuyến khích Hội thi GVG cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- Năm học 2013 - 2014: Trường có 5 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 2 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Tư trong huyện;  có 3/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện. Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 1/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 7/279 trường TH trong toàn Tỉnh. Cô Vũ Thị Mai, Nguyễn Thị Thuyết có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện, Cô Đặng Thị Thanh Tấm, thầy Vũ Xuân Tuấn, thày Lê Văn Tấn có SKKN xếp loại TB cấp Huyện. Thầy Lê Văn Tấn đạt GVG cấp Huyện. Cô Vũ Thị Mai đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc. Cô Nguyễn Thị Thuyết, thầy Vũ Xuân Tuấn đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
     Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.
- Năm học 2014 - 2015: Trường có 1 học sinh đạt giải Ba, 1 học sinh đạt giải KK Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp huyện, có 3 học sinh được huyện đoàn tặng giấy khen.
Cô Nguyễn Thị Thuyết, thầy Vũ Xuân Tuấn, Cô Vũ Thị Thúy đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện.
Năm học 2015 - 2016 :
Đạt danh hiệu Tập thể lao động Khá.
- Có 3 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện, có 11 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 4 học sinh đạt giải Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh, có 4 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh.
Cô Đặng Thị Thanh Tấm đạt giải Nhì Hội thi GVCN giỏi cấp huyện, được UBND huyện tặng giấy khen, thầy Nguyễn Thanh Đạm đạt giải Nhì Hội thi GVG giỏi cấp huyện, đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cô Vũ Thị Thúy đạt giải Ba Hội thi GVG giỏi cấp huyện, đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, Cô Phạm Thị Lời đạt giải KK Hội thi GVG giỏi cấp huyện.
Năm học 2016 - 2017 :
Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.
- Có 15 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện (2 giải Nhất), có 16 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 1 học sinh đạt giải Ba Violympic Toán trên mạng cấp Tỉnh, có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 4 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện. Trường đạt giải Nhất Hội thi tự làm trưng bày đồ dùng dạy học cấp huyện.
Cô Nguyễn Thị Phương, thầy Vũ Xuân Tuấn đạt giải Nhì Hội thi GVG giỏi cấp huyện, thầy Nguyễn Thanh Đạm đạt giải KK Hội thi GVG giỏi cấp huyện. Cô Vũ Thị Mai, thầy Nguyễn Thanh Đạm được UBND huyện tặng giấy khen, Cô Nguyễn Thị Phương, thầy Vũ Xuân Tuấn, thầy Nguyễn Thanh Đạm đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2017 - 2018 :

1. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể LĐ Tiên tiến, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.Trường có 3 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu CSTĐCS, 1 đồng chí được UBND huyện tặng khen.Trường có 13 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu LĐTT. Có 5 thày cô đanh danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Có 3 sáng kiến được xếp loại cấp huyện trong đó có 1 sáng kiến được xếp loại cấp tỉnh;Có 3 học sinh đạt giải Nhì cấp tỉnh; 15 học sinh đạt giải hội thi cấp huyện;Có 94 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và 108 học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, và HS hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,7% .Với những thành tích trên, năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Vĩnh Tuy được UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

TỔ 1 - 2 - 3
      Tổ 1 - 2 - 3 gồm 10 thầy cô giáo. Do cô Lương Thị Hương làm Tổ trưởng, cô Vũ Thị Hải làm Tổ phó.
Năm học 2009 - 2010 : 
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
Năm học 2010 - 2011 : 
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
- Cô Lương Thị Hương, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
- Cô Lương Thị Hương, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Năm học 2012 - 2013 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
- Cô Lương Thị Hương, đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Năm học 2013 - 2014 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014. 
Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 2 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện.
- Có 1 giáo viên đạt danh hiệu GVG cấp huyện, 1 giáo viên có SK xếp loại TB cấp huyện.
- Cô Lương Thị Hương, Vũ Thị Hải, Đặng Thị Nghinh, Phạm Thị Tuyết, Phạm Thị Lời, Nguyễn Thanh Đạm, Lê Văn Tấn, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Thị Tâm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Cô Nguyễn Thị Thuyết đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Năm học 2014 - 2015 :
- Có 3 học sinh đạt giải Giao lưu Tráng nhí Tiếng Anh (1 Xuất sắc, 1 Nhì, 1 Ba)
Cô Nguyễn Thị Thuyết, Cô Vũ Thị Thúy đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện.
- Năm học 2015 - 2016 :
- Tổ có có 4 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria.
Có Cô Vũ Thị Thúy đạt giải Ba Hội thi GVG giỏi cấp huyện, đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, Cô Phạm Thị Lời đạt giải KK Hội thi GVG giỏi cấp huyện.
Năm học 2016 - 2017 :
- Tổ có 11 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện (2 giải Nhất), có 7 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện
TỔ 1 - 2 - 3
      Tổ 1 - 2 - 3 gồm 10 thầy cô giáo. Do cô Lương Thị Hương làm Tổ trưởng, cô Vũ Thị Hải làm Tổ phó.
Năm học 2009 - 2010 : 
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
Năm học 2010 - 2011 : 
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
- Cô Lương Thị Hương, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
- Cô Lương Thị Hương, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Năm học 2012 - 2013 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013. (Theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. 
- Cô Lương Thị Hương, đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Năm học 2013 - 2014 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014. 
Học sinh giỏi cấp trường đạt. 
 Có 2 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện.
- Có 1 giáo viên đạt danh hiệu GVG cấp huyện, 1 giáo viên có SK xếp loại TB cấp huyện.
- Cô Lương Thị Hương, Vũ Thị Hải, Đặng Thị Nghinh, Phạm Thị Tuyết, Phạm Thị Lời, Nguyễn Thanh Đạm, Lê Văn Tấn, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Thị Tâm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Cô Nguyễn Thị Thuyết đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Năm học 2014 - 2015 :
- Có 3 học sinh đạt giải Giao lưu Tráng nhí Tiếng Anh (1 Xuất sắc, 1 Nhì, 1 Ba)
Cô Nguyễn Thị Thuyết, Cô Vũ Thị Thúy đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện.
- Năm học 2015 - 2016 :
- Tổ có có 4 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria.
Có Cô Vũ Thị Thúy đạt giải Ba Hội thi GVG giỏi cấp huyện, đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, Cô Phạm Thị Lời đạt giải KK Hội thi GVG giỏi cấp huyện.
Năm học 2016 - 2017 :
- Tổ có 11 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện (2 giải Nhất), có 7 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện
Năm học 2018 - 2019 :
- Tổ có 1 GV đạt giải Ba GVG tỉnh: cô Vũ Thị Thúy
- Tổ có 3 GV đạt GVG huyện: Cô Vũ Thị Thúy (Giải Nhì); Cô Nguyễn Thị Tâm (Giải Nhì);Cô Lương Thị Hương đạt GVG;
- Tổ  có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria: 1 Nhất, 1 Nhì, 3 Ba; 3 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện: 1 Nhất; 2 Ba
TỔ 4 - 5
      Tổ 4 - 5 gồm 10 thầy cô giáo. Do cô Đặng Thị Thanh Tấm làm Tổ trưởng, cô Nguyễn Thị Tâm làm Tổ phó.
Năm học 2009 - 2010 : 
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010. (Theo quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Có 3 học sinh đạt giải Hội thi Rung chuông vàng lớp 5 cấp Tỉnh, 4 học sinh đạt giải Hội thi Rung chuông vàng lớp 5 cấp Huyện, đồng đội xếp thứ Nhì huyện.
 Có 4 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. Đồng đội xếp thứ Nhất huyện.
- Cô Vũ Thị Mai đạt giải ba Hội thi GVG cấp Huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thầy Vũ Hùng Tráng (Nguyên Hiệu trưởng nhà trường) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Năm học 2010 - 2011 :
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Có 4 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 3 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh (2 giải Nhì, 1 giải Ba), đồng đội xếp thứ Nhất trong huyện;  có 6/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 3 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Nhì huyện;  Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 4/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 88/279 trường TH trong toàn Tỉnh. Cô Đặng Thị Thanh Tấm đạt giải ba Hội thi GVG cấp Huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cô Nguyễn Thị Tâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Cô Vũ Thị Mai,  đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012 : 
Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Có 4 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 2 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh (1 giải Nhì, 1 giải Ba), đồng đội xếp thứ Ba trong huyện;  có 6/8 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 3 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Ba huyện; Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 2/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 98/279 trường TH trong toàn Tỉnh. Cô Vũ Thị Mai có SKKN xếp loại cấp Tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cô Nguyễn Thị Tâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Cô Đặng Thị Thanh Tấm, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2012 - 2013 :
Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Có 5 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 3 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Năm trong huyện;  có 2 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh; Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 1/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 71/279 trường TH trong toàn Tỉnh. 
Cô Vũ Thị Mai có SKKN xếp loại B cấp Huyện, Cô Đặng Thị Thanh Tấm đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp Huyện, đạt giải Khuyến khích Hội thi GVG cấp tỉnh.
Năm học 2013 - 2014 :
Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Có 5 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Huyện, có 2 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Tỉnh, đồng đội xếp thứ Tư trong huyện;  có 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện. Khảo sát đầu vào lớp 6 trường xếp thứ 1/18 trường TH trong toàn Huyện, xếp thứ 7/279 trường TH trong toàn Tỉnh. 
Cô Vũ Thị Mai có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện, Đạt giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc. Cô Đặng Thị Thanh Tấm, thày Vũ Xuân Tuấn có SKKN xếp loại TB cấp Huyện. Thày Vũ Xuân Tuấn đạt CSTĐ cấp cơ sở.
Năm học 2014 - 2015 :
Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- Có 2 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện, có 3 học sinh được huyện đoàn tặng giấy khen.
Cô Nguyễn Thị Thuyết, thầy Vũ Xuân Tuấn, Cô Vũ Thị Thúy đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện.
Năm học 2015 - 2016 :
Đạt danh hiệu Tập thể lao động Khá.
- Có 3 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện, có 11 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 4 học sinh đạt giải Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh, có 4 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria, 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh.
Cô Đặng Thị Thanh Tấm đạt giải Nhì Hội thi GVCN giỏi cấp huyện, được UBND huyện tặng giấy khen, thầy Nguyễn Thanh Đạm đạt giải Nhì Hội thi GVG giỏi cấp huyện, đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cô Vũ Thị Thúy đạt giải Ba Hội thi GVG giỏi cấp huyện, đạt DH Chiến sĩ thi đua cơ sở, Cô Phạm Thị Lời đạt giải KK Hội thi GVG giỏi cấp huyện.
Năm học 2016 - 2017 :
- Có 4 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện , có 11 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 1 học sinh đạt giải Ba Violympic Toán trên mạng cấp Tỉnh, có 2 HS đạt giải thi Viết chữ đẹp cấp huyện. có thầy Vũ Xuân Tuấn đạt giải Nhất Hội thi trưng bày đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện.
- Có cô Nguyễn Thị Phương, thầy Vũ Xuân Tuấn đạt giải Nhì Hội thi GVG giỏi cấp huyện. Cô Vũ Thị Mai, thầy Nguyễn Thanh Đạm được UBND huyện tặng giấy khen, Cô Nguyễn Thị Phương, thầy Vũ Xuân Tuấn, thầy Nguyễn Thanh Đạm đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2018 - 2019 :
- Có 1 HS đoạt HCĐ giải Toán Violympic cấp Quốc gia. (em Vũ Mai Thùy)
- Có 2 đạt giải C cấp tỉnh (Sáng tác truyện): Vũ Xuân Tú, Phương Minh Khuê.
- Có 3 em tham gia bóng đá cấp tỉnh đoạt giải Nhất: Lê Huy Phước, Lê Huy Dương; Vũ Thế Hùng.
- Có 2 Bảng nhãn, 4 thám hoa, 5 Hoàng giáp trong giao lưu TNNT huyện.


CÔNG ĐOÀN
- Công đoàn trường TH Vĩnh Tuy gồm 23 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là cô Vũ Thị Vượng, cô Đỗ Thị Phương phụ trách công tác nữ công, cô Nguyễn Thị Tâm làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
Từ tháng 10/2012 thầy Nguyễn Thanh Đạm làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
Công đoàn trường TH Vĩnh Tuy là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên tổ chức.
Năm 2008 - 2009 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2011 - 2012:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. 
- Công đoàn trường TH Vĩnh Tuy gồm 23 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là cô Vũ Thị Vượng, cô Đỗ Thị Phương phụ trách công tác nữ công, thầy Nguyễn Thanh Đạm làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
Năm 2012 - 2013:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

- Có Cô Vũ Thị Mai có SKKN xếp loại Khá cấp Huyện, Đạt giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc

Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

- Có cô Vũ Thị Mai được BCH công đoàn Tỉnh Hải Dương tặng giấy khen

Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu công đoàn Khá. 

Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. Được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen.

CHI ĐOÀN
- Chi đoàn trường TH Vĩnh Tuy gồm 13 đoàn viên. Bí thư đoàn là Thầy Vũ Xuân Tuấn, cô Đỗ Thị Phương làm tổng phụ trách.
- Chi đoàn trường TH Vĩnh Tuy là một chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Vĩnh Tuy - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương, các đoàn viên trong chi đoàn là các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn giỏi, luôn sáng tạo trong mọi hoạt động đoàn và đội.
Năm 2008 - 2009 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2010 - 2011 : Số đoàn viên đầu năm là 7. Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Được tặng Giấy  khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2010-2011.
Năm 2011 - 2012 :  Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2011 - 2012 
Năm 2012 - 2013 :  Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2012 - 2013 
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THUYẾT
Sinh ngày: 02/6/1965
Quê quán: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Nguyên Hiệu trưởng 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1985
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1985 đến 30/9/2010: Công tác tại trường Tiểu học Hùng Thắng.
Từ 01/10/2010 đến 20/8/2016: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Thành tích tiêu biểu : 
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Có Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại Trung bình cấp huyện.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Được Bảo hiểm huyện Bình Giang tặng giấy khen.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Có Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại Trung bình cấp huyện.
Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen Đảng viên xuất sắc năm 2012.
Năm 2012 - 2013: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. 
Đạt danh hiệu CSTĐCS.
Năm 2014 - 2015: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
      Từ 20/8/2016 chuyển về làm Hiệu trưởng tại trường Tiểu học Hùng Thắng


Họ và tên : VŨ THỊ MAI
Sinh ngày: 24/04/1974
Quê quán: Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Nguyên Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1993
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/1993 đến 01/8/1999: Là giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Thái Hòa.
Từ 01/9/1999 đến 30/9/2010: Là giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Thành tích tiêu biểu : 
Năm 2009 - 2010 :  Đạt giải Ba Hội thi GVG cấp huyện, có 2 học sinh đạt giải Hội thi Rung chuông vàng cấp Tỉnh (1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích), có SKKN xếp loại C cấp huyện.
Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen Đảng viên xuất sắc năm 2010.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen về đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gượng đạo đức Hồ Chí Minh."
Năm 2011 - 2012:  Có Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp Huyện, xếp loại TB cấp Tỉnh.
Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen Đảng viên xuất sắc năm 2012.
Năm 2012 - 2013: Có kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. 
Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2013 - 2014: Có kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. 
Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật Toàn quốc.
Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Được BCH công đoàn Tỉnh Hải Dương tặng giấy khen
Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được UBND huyện tặng giấy khen.
Từ tháng 5 năm 2018 chuyển công tác làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Việt.

Họ và tên : NGUYỄN THỊ MINH
Sinh ngày: 21/11/1965
Quê quán: Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/8/1988 
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1-2-3
Từ tháng 8/2006 đến tháng 8/2016 là Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hồng.
Từ 20/8/2016 đến nay: chuyển về làm Hiệu trưởng tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Năm học 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen đảng viên Xuất sắc năm 2016.
Năm học 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen đảng viên Xuất sắc năm 2018.
Họ và tên : LƯƠNG THỊ HƯƠNG
Sinh ngày: 29/04/1969
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên, Tổ trưởng tổ 1-2-3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1989
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1989 đến 08/01/1993: Công tác tại trường Tiểu học Hưng Thịnh.
Từ 09/01/1993 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 1B; Tổ trưởng tổ 1-2-3.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 :  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2013 - 2014: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. 
Họ và tên : ĐỖ VĂN PHIẾU
Sinh ngày: 20/10/1978
Quê quán: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/2003
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/2003 đến 5/2018: Là giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Thái Học
Từ 05/2018 đến nay: Là Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Thành tích tiêu biểu : 
- Năm 2017-2018: 
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng Khen của UBND tỉnh; Sáng kiến đạt cấp tỉnh.
+ Giấy khen của UBND huyện về thành tích BDHS Giỏi; Được Đảng ủy xã Vĩnh Tuy tặng giấy khen đảng viên Xuất sắc năm 2018.
Họ và tên : VŨ THỊ VƯỢNG
Sinh ngày: 20/10/1967
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên; Chủ tịch Công đoàn trường; Tổ phó tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 28/8/1990
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 28/8/1990 đến 31/8/1993: Công tác tại trường Tiểu học Thúc Kháng.
Từ 01/9/1993 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 4A; Chủ tịch Công đoàn trường, Tổ phó 4-5.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : ĐẶNG THỊ THANH TẤM
Sinh ngày: 05/12/1974
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên; Tổ trưởng tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1993
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/1993 đến 31/8/2007: Công tác tại trường Tiểu học Tráng Liệt.
Từ 01/9/2007 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 5B; Tổ trưởng tổ 4-5.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt giải ba Hội thi GVG cấp Huyện, có SKKN xếp loại TB cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Đ
ạt giải Nhì Hội thi GVG cấp Huyện, đạt giải Khuyến khích Hội thi
 GVG cấp tỉnh. Có 3 học sinh đạt giải Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp Tỉnh, 1 học sinh đạt giải Hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh.
Năm 2013 - 2014: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đặt giải Nhì Hội thi GVCN giỏi cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được UBND huyện tặng giấy khen.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 3 HS đạt giải Violympic Toán cấp huyện, 1 HS đạt giải Violympic Toán cấp Tỉnh, 2 HS đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp huyện.
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 3 HS đạt giải Violympic Toán cấp huyện, 1 HS đạt giải Trạng Nguyên, 2 Bảng Nhãn.
Họ và tên : VŨ THỊ HẢI
Sinh ngày: 15/04/1966
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên; Tổ phó tổ 1-2-3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1987
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1987 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 3B; Tổ phó tổ 1-2-3.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Bồi dưỡng học sinh lớp 3 tham gia Cuộc thi ATGT do Công ty Honda tổ chức. Có 1 học sinh đạt giải ba thi ATGT cấp Tỉnh. Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh lớp 3 tham gia Cuộc thi ATGT do Công ty Honda tổ chức. Có 1 học sinh đạt giải ba thi ATGT cấp Tỉnh.Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : NGUYỄN THỊ TÂM
Sinh ngày: 28/01/1974
Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1993
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1993 đến 31/8/2003: Công tác tại trường Tiểu học Cổ Bì.
Từ 01/9/12003 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 2A
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Rèn học sinh tham gia Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện, cấp Tỉnh. Có 8/8 học sinh đạt giải cấp huyện, 3 học sinh đạt giải cấp Tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: Rèn học sinh tham gia Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện, cấp Tỉnh. Có 3/8 học sinh đạt giải cấp huyện, 3 học sinh đạt giải cấp Tỉnh.Đạt danh hiệu Chiến sĩ cấp cơ sở.
Năm 2012 - 2013: 
Rèn học sinh tham gia Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện, cấp Tỉnh. Có 3/8 học sinh đạt giải cấp huyện, 1 học sinh đạt giải cấp Tỉnh.Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Tham gia BD học sinh Thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng cấp huyện có 7 em đạt giải.
Năm 2017 - 2018  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Họ và tên : NGUYỄN THANH ĐẠM
Sinh ngày: 01/6/1977
Quê Quán: Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên; Trưởng ban thanh tra
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.
Ngày vào ngành: 01/03/1999
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/3/1999 đến 31/8/2010: Công tác tại trường THCS Hưng Thịnh.
Từ 01/9/2010 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy Tiếng Anh; Trưởng ban thanh tra.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : 
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2014 - 2015: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm 2016 - 2017: Được UBND huyện tặng giấy khen, đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Có 15 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện (2 giải Nhất), có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria.
Năm 2017 - 2018 đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có 5 học sinh đạt giải Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria. Được Đảng ủy xã tặng Giấy khen Đảng viên xuất sắc năm 2018.
Họ và tên : VŨ XUÂN TUẤN
Sinh ngày: 29/02/1975
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1998
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/1998 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 5A; bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4-5 môn Toán.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Bồi dưỡng học sinh dự thi Rung chuông vàng cấp tỉnh, có 3 học sinh đạt giải (1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Bồi dưỡng học sinh dự Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp huyện, cấp tỉnh. Có 3 học sinh đạt giải cấp huyện ( 1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba), 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh (2 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích).  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Bồi dưỡng học sinh dự Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp huyện, cấp tỉnh. Có 3 học sinh đạt giải cấp Tỉnh (1 giải Nhì, 1 giải Ba).  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Bồi dưỡng học sinh dự Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp huyện, cấp tỉnh. Có 5 học sinh đạt giải cấp huyện ( 4 giải Nhì, 1 giải Ba), 3 em đạt giải cấp Tỉnh.  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Có SK xếp loại Trung bình cấp huyện.
Năm 2014 - 2015: Đạt giải KK Hội thi GVG cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến. Có SK xếp loại Trung bình cấp huyện.
Năm 2016 - 2017Đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp huyệnđạt giải Nhất Hội thi tự làm trưng bày đồ dùng dạy học cấp huyện, đạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Có 7 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 1 học sinh đạt giải Ba Violympic Toán trên mạng cấp Tỉnh,
Năm 2017 - 2018: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến. 
Họ và tên : PHẠM THỊ TUYẾT
Sinh ngày: 19/01/1966
Quê quán: Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 29/09/1989
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 29/9/1989 đến 31/8/1996: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Hồng.
Từ 01/9/1996 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 1A.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Năm 2017 - 2018:  
Họ và tên : VŨ THỊ THANH
Sinh ngày: 05/03/1970
Quê quán: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1998
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1998 đến 31/8/2000: Công tác tại trường Tiểu học Thúc Kháng.
Từ 01/9/2000 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 2B.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Năm 2017 - 2018:  
Họ và tên : NGUYỄN THỊ BẨY
Sinh ngày: 21/02/1965
Quê quán: Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1988
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/1988 đến 01/8/2004: Công tác tại trường Tiểu học Tráng Liệt.
Từ 01/9/2004 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy Khoa - Sử - Địa và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4-5 môn Tiếng Việt.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Bồi dưỡng học sinh dự thi Rung chuông vàng cấp tỉnh, có 3 học sinh đạt giải (1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Bồi dưỡng học sinh dự Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp huyện, cấp tỉnh. Có 3 học sinh đạt giải cấp huyện ( 1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba), 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh (2 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích).  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Bồi dưỡng học sinh dự Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp huyện, cấp tỉnh. Có 3 học sinh đạt giải cấp Tỉnh (1 giải Nhì, 1 giải Ba).  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Bồi dưỡng học sinh dự Olympic học sinh giỏi toàn diện cấp huyện, cấp tỉnh. Có 5 học sinh đạt giải cấp huyện ( 4 giải Nhì, 1 giải Ba), 3 em đạt giải cấp Tỉnh.  Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 1 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, 1 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện, có 1 học sinh đạt giải Viết chữ đẹp cấp huyện.
Năm 2017 - 2018:  
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Sinh ngày: 13/10/1972
Quê quán: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1997
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/1997 đến 31/8/2001: Công tác tại trường Tiểu học Long Xuyên.
Từ 01/9/2001 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 4B.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh lớp 3 tham gia Cuộc thi ATGT do Công ty Honda tổ chức. Có 2 học sinh đạt giải ba thi ATGT cấp Tỉnh.Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp huyệnđạt DH chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Có 1 học sinh đạt giải Violympic Toán trên mạng cấp Huyện, có 1 học sinh đạt giải Viết chức đẹp cấp huyện.
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : ĐẶNG THỊ NGHINH
Sinh ngày: 08/03/1969
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1993
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1993 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy TNXH và rèn viết chữ đẹp cho học sinh.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : PHẠM THỊ LỜI
Sinh ngày: 15/8/1976
Quê quán: Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 01/9/1998
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/1998 đến 31/8/2001: Công tác tại trường Tiểu học Thái Hòa.
Từ 01/9/12001 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy và chủ nhiệm lớp 3A.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Đạt giải KK Hội thi GVG cấp huyện.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : VŨ THỊ THÚY
Sinh ngày: 01/9/1988
Quê quán: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học.
Ngày vào ngành: 15/9/2010
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 15/9/2010 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy Thủ công; Kĩ thuật và.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt giải KK Hội thi GVG cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm 2015 - 2016:  Đạt giải Ba Hội thi GVG cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 1 HS đạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Huyện. 
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. BD chữ đẹp có 1 HS đạt giải Nhì cấp Tỉnh.
Họ và tên : VŨ THỊ HUẾ
Sinh ngày: 07/8/1981
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Thủ quỹ - Y tế 
Trình độ đào tạo: Trung cấp Kế toán.
Ngày vào ngành: 10/01/2003
Sinh hoạt ở tổ: Hành chính
Từ 10/01/2003 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Thủ quỹ - Y tế.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2008 - 2009:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2012 - 2013: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2013 - 2014: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2016 - 2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : LÊ VĂN TẤN
Sinh ngày: 29/04/1983
Chức vụ : Giáo viên Âm nhạc, Tổng phụ trách Đội.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng VHNT (có chứng chỉ SP).
Ngày vào ngành: 01/9/2006
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1+2+3
Từ 01/9/2006 đến 31/8/2008: Công tác tại trường Tiểu học Hưng Thịnh
Từ 01/9/12008 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy Âm nhạc; Tổng phụ trách Đội
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt giải Nhì Hội thi Tiếng hát dân ca cáp huyện do ngành giáo duc tổ chức. Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Năm 2017 - 2018:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Họ và tên : VŨ THỊ THỦY
Sinh ngày: 05/8/1985
Quê quán: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên Mĩ thuật
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Nhạc - họa Trung ương.
Ngày vào ngành: 01/12/2008
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/12/2008 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Nhiệm vụ được giao: Dạy Mĩ thuật; Phụ trách LĐVS.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Họ và tên : TRỊNH NGỌC HUY
Chức vụ : Giáo viên Tin học
Quê quán: Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tin.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: 
Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến
                      Đã chuyển đi từ tháng 7/2014
Họ và tên : CHU THỊ HOÀI
Chức vụ : Kế toán - Văn thư
Quê quán: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương.
Trình độ đào tạo: Đại học Kế toán.
Thành tích tiêu biểu :
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2008 - 2009: Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Có SKKN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Có KN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
              Đã chuyển công tác về trường Tiểu học Tráng Liệt từ tháng 8/2017
Họ và tên : VŨ THỊ THANH HẢI
Chức vụ : Thư viện - Thiết bị
Quê quán: Vũ Bản - Nam Định.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thư viện.
Thành tích tiêu biểu :
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010: Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Họ và tên : ĐỖ THỊ PHƯƠNG
Chức vụ : Giáo viên dạy Thể dục
Quê quán: Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương.
Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm Thể dục.
Thành tích tiêu biểu :
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2010 - 2011: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
              Đã chuyển đi từ tháng 6/2013
Họ và tên : NGUYỄN KHẮC ĐỨC
Sinh ngày: 01/12/1989
Quê quán: Cẩm Đông - Cẩm Giàng - Hải Dương.
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Thể dục.
Ngày vào ngành: 01/9/2013
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4-5
Là giáo viên hợp đồng từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.
Năm 2013 - 2014: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2014 - 2015: Hoàn thành nhiệm vụ.
       Đã chuyển đi từ tháng 7/2015
Họ và tên : VŨ XUÂN HIÊN
Sinh ngày: 23/02/1994
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Thể dục.
Ngày vào ngành: 01/8/2015
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 01/9/2015 đến nay: Là giáo viên dạy Thể dục tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Năm 2015 - 2016:  Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Năm 2016 - 2017:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HẢI
Sinh ngày: 14/7/1971
Quê quán: Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Kế toán trưởng 
Trình độ đào tạo: Đại học.
Ngày vào ngành: 01/8/1995
Sinh hoạt ở tổ: Văn phòng
Từ 20/8/2017 đến nay: chuyển về làm Kế toán trưởng tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
- Năm hoc 2017-2018: Lao động tiên tiến
Họ và tên : ĐÀM THÚY VÂN
Sinh ngày: 12/12/1982
Quê quán: Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nô
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
Ngày vào ngành: 01/ 9/ 2018
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 4+5
Từ 09/2018 đến nay: Là giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Thành tích tiêu biểu : 
Họ và tên : VŨ MAI HƯƠNG
Sinh ngày: 09/10/1997
Quê quán: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
Ngày vào ngành: 01/ 9/ 2018
Sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 1 + 2 + 3
Từ 09/2018 đến nay: Là giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Thành tích tiêu biểu :