PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đỗ Phương Anh
   Sinh ngày: 27/06/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Vĩnh Lại- Vĩnh Tuy- BG- HD
   Thành tích:     Đạt giải Nhì giao lưu Trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Ngọc Minh
   Sinh ngày: 26/08/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Hồ Liễn- Vĩnh Tuy - Bình giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba giao lưu Trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Cù Xuân Bảo Nam
   Sinh ngày: 25/10/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Vĩnh Lại - Vĩnh Tuy - Bình giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất giao lưu Trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Khánh Ngọc
   Sinh ngày: 05/06/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Hồ Liễn- Vĩnh Tuy - BG - HD
   Thành tích:     Đạt giải Ba giao lưu Trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Sơn Tùng
   Sinh ngày: 26/08/2011  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Vĩnh Lại- Vĩnh Tuy- BG- HD
   Thành tích:     Đạt giải Ba giao lưu Trạng nhí tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Ngọc Linh
   Sinh ngày: 08/05/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Thôn Sãi - Vĩnh Tuy - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải Thám hoa giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Hà Diệu Thảo
   Sinh ngày: 10/10/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Hồ Liễn - Vĩnh Tuy - Bình Giang- Hải Dương.
   Thành tích:     Đạt giải Thám hoa giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Vũ Như Quỳnh
   Sinh ngày: 03/05/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Thôn Hồ - Vĩnh Tuy - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Phương Anh
   Sinh ngày: 06/11/2009  
   Lớp: 4C
   Chỗ ở: Thôn Hồ - Vĩnh Tuy - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Nam Khánh
   Sinh ngày: 04/04/2009  
   Lớp: 4C
   Chỗ ở: Kẻ Sặt - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải Hoàng Giáp giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...