PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả
1 Đề kiểm tra môn Toán số 1. Lớp 3A Vào làm bài Lớp 3ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 11/03/2021608 [HyperLink2]
2 Đề kiểm tra lớp 4 tháng 3 năm học 2019-2020 ( Thầy Tuấn) Vào làm bài Lớp 4ToánVũ Xuân TuấnTừ 7 giờ 1 phút ngày 17/03/2020 đến 21 giờ 1 phút ngày 12/03/2021431 [HyperLink2]
3 Đề kiểm tra lớp 4 tháng 3 năm học 2019-2020 ( Thầy Tuấn) Vào làm bài Lớp 4ToánVũ Xuân TuấnTừ 7 giờ 1 phút ngày 17/03/2020 đến 21 giờ 1 phút ngày 12/03/2021366 [HyperLink2]
4 Kiểm tra tháng 3- tháng 4 năm 2019-2020 Vào làm bài Lớp 4ToánVũ Xuân TuấnTừ 7 giờ 30 phút ngày 10/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 12/03/2021117 [HyperLink2]
5 Kiểm tra tháng 3- tháng 4 năm 2019-2020 Vào làm bài Lớp 4ToánVũ Xuân TuấnTừ 7 giờ 30 phút ngày 10/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 12/03/2021109 [HyperLink2]
6 ĐỀ THI GIŨA KÌ II - 2019-2020 Vào làm bài Lớp 4ToánVũ Xuân TuấnTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/09/2021305 [HyperLink2]
7 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 5 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 20/12/2021318 [HyperLink2]
8 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 2 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 15/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 20/12/2021147 [HyperLink2]
9 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 9 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 20/12/202154 [HyperLink2]
10 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 4. Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 15/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 21/12/2021426 [HyperLink2]
11 Đề kiểm tra Trắc nghiệm môn Toán - Đề số 1 Vào làm bài Lớp 2ToánVũ Thị ThanhTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/2021177 [HyperLink2]
12 Đề kiểm tra Trắc nghiệm môn Toán - Đề số 2 Vào làm bài Lớp 2ToánVũ Thị ThanhTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/2021174 [HyperLink2]
13 Đề kiểm tra Trắc nghiệm môn Toán - Đề số 3 Vào làm bài Lớp 2ToánVũ Thị ThanhTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/2021154 [HyperLink2]
14 Đề kiểm tra Trắc nghiệm môn Toán - Đề số 4 Vào làm bài Lớp 2ToánVũ Thị ThanhTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/2021138 [HyperLink2]
15 Đề kiểm tra toán 2 Thanh (đề 2) 30296416$0016 Vào làm bài Lớp 2ToánVũ Thị ThanhTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/2021115 [HyperLink2]
16 Đề kiểm tra Toán số 3Thanh 30296416$0016 Vào làm bài Lớp 2ToánVũ Thị ThanhTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/202182 [HyperLink2]
17 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 5 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 18/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/202163 [HyperLink2]
18 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 4 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 18/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 22/12/202165 [HyperLink2]
19 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 10 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 24/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 23/12/202132 [HyperLink2]
20 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 9 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 24/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 24/12/202120 [HyperLink2]
21 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 3. Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 15/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 27/12/2021327 [HyperLink2]
22 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 7 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202145 [HyperLink2]
23 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 6 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202160 [HyperLink2]
24 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 8 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202160 [HyperLink2]
25 Đề thi toán cấp huyện lần 1(18/3) Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 19/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202124 [HyperLink2]
26 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 7 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 26/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202129 [HyperLink2]
27 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 8 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 26/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202134 [HyperLink2]
28 Đề thi Trắc nghiệm môn Tiếng Việt Đề số 6 Vào làm bài Lớp 2Tiếng ViệtĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 18/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 28/12/202151 [HyperLink2]
29 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 2 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 29/12/2021151 [HyperLink2]
30 Đề thi Trắc nghiệm môn Toán Đề số 1 Vào làm bài Lớp 2ToánĐàm Thúy VânTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 30/12/2021263 [HyperLink2]
12345
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Vĩnh Hưng
Địa chỉ: Thôn Lại - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.777.928
Đăng nhập