PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:36:13 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:33:10 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10098
3Khách vãng lai01:22:42 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10078
4Khách vãng lai01:16:22 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10079
5Khách vãng lai01:15:34 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10021
6Khách vãng lai01:01:25 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai00:43:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai00:38:03 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11242
9Khách vãng lai00:35:17 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai00:35:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai00:12:03 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11105
12Khách vãng lai00:01:05 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10052
20 9 2018