PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 02/12/2019
- Chào cờ triển khai công tác trong tuần, 
- Tham dự Ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp huyện tại Tiểu học Hồng Khê (đ/c Đặng Thị Thanh Tấm),
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 03/12/2019
- Tham dự Ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp huyện tại Tiểu học Vĩnh Hồng (đ/c Đặng Thị Thanh Tấm),
- Tham dự thi GVG cấp huyện tại trường TH Vĩnh Hồng (đ/c Đặng Thị Nghinh, đ/c Vũ Thị Thanh)
- Phục vụ thi GVG đ/c Nguyễn Thị Tâm, đ/c Vũ Thị Thúy, đ/c Vũ Thị Thanh Hải, đ/c Nguyễn Thị Minh, đ/c Đỗ Văn Phiếu.
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 04/12/2019
- Tham dự Ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp huyện tại Tiểu học Tân Hồng (đ/c Đặng Thị Thanh Tấm),
- Dự tập huấn bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong CT GD phổ thông tại Trung tâm GD thường xuyên tỉnh HD (đ/c Đỗ Văn Phiếu).
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 05/12/2019
- Dự tập huấn bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong CT GD phổ thông tại Trung tâm GD thường xuyên tỉnh HD (đ/c Đỗ Văn Phiếu).
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 06/12/2019
- Dự tổng kết hội thi GVG huyện (đ/c Nguyễn Thị Minh, đ/c Đặng Thị Thanh Tấm, đ/c Đặng Thị Nghinh, đ/c vũ Thị Thanh).
- Từ 8h00: Họp CMHS đội bóng đá của trường (BHG, đ/c Nguyễn Thế Hưng),
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 07/12/2019
- Từ 13h00: Tham gia trận thi đấu bóng đá với Th Tân Việt (BHG, đ/c Nguyễn Thế Hưng, đ/c Vũ Thị Thủy, đ/c Vũ Thị Thanh Hải, đ/c Vũ Thị Huế. đ/c Lê Văn Tấn),
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Chủ nhật : 08/12/2019
- Từ 7h30: Tham gia trận thi đấu bóng đá với TH Hưng Thịnh (BHG, đ/c Nguyễn Thế Hưng, đ/c Vũ Thị Thủy, đ/c Vũ Thị Thanh Hải, đ/c Vũ Thị Huế. đ/c Lê Văn Tấn),